Korece Çalışma Sırası

~~Korece Çalışma Sırası~~
Korece Harfler – Alfabe;

Korece yazma
Zamirler
Hitap çeşitleri ve isim cümleleri (geniş zaman)

Konu eki

Nesne eki – Emir / Rica eki

Geniş – Şimdiki zaman

-에 (e) / 에서 (eso) ekleri

-있다 (idda) -없다 (obda)

İyelik eki ve Çoğul eki

Geçmiş zaman

-도 eki / 그리고 / 안 olumsuzluk eki / Hava durumu (mevsimler)

Satın alma / Alışveriş / Tane, adet

Korece sayılar

Gelecek zaman

ㄹ까요 / -을까요
Şimdiki zaman

Reklamlar